V.E.G. De Bron v/h Levende Woord Apeldoorn

Locatie:

Buurthuis Het Bolwerk
Ravenlijn 55
7325 NT  Apeldoorn

Samenkomst Dag / Tijd
Eredienst Zondag 10:00 tot 13:00 uur
Kinderdienst Zondag 10:00 tot 13:00 uur
Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten in de koffiekamer
Bidstond/Bijbelstudie Woensdag 19:30 tot 21:30 uur

Programma Bidstond/Bijbelstudie

19.30 – 20.00 uur Inloop met koffie/thee
20.00 – 21.00 uur Bestuderen van de Bijbel (bijbel meenemen)
21.00 – 21.30 (persoonlijk) gebed, evt vragen?
Tot ziens en Gods zegen.

Doel: het toerusten van (nieuw)-gelovigen en contacten leggen.

  • Leren dienen in de gaven van de Geest
  • Groeien in uw roeping
  • Leren  leven in de kracht van Christus
  • Dienend leiderschap

voorgangers: apostel Ivan & pastor Joyce v. Geene