Categorie: Geen categorie

Jeugd & Jong volwassenen

Youth on Fire (jeugd en jongeren 12-16 jaar)

New Impact Generation (jong volwassenen 17-30 jaar)

 

Wij zijn een enthousiast team jonge dienaars, die met volle overtuiging weten dat God aan het roer van onze bediening staat. (Psalm 1) Wij zetten tijd apart om met elkaar door middel van de Bijbel, lofprijs & aanbidding, gesprekken, getuigenissen: God, Jezus en de Heilige Geest (beter) te leren kennen.

Kinderen en het koninkrijk deel 3: Het belang van kinderen volgens Jezus

Matteüs 18:1-5 (NBV 2004)
“Op dat moment kwamen de leerlingen Jezus vragen: ‘Wie is eigenlijk de grootste in het koninkrijk van de hemel?” Hij riep een kind bij zich, zette het in hun midden neer en zei: “Ik verzeker jullie: als je niet verandert en wordt als een kind, dan zul je het koninkrijk van de hemel zeker niet binnengaan. Wie zichzelf vernedert en wordt als dit kind, die is de grootste in het koninkrijk van de hemel. En wie in mijn naam één zo’n kind bij zich opneemt, neemt mij op.”

Kinderen en het koninkrijk deel 1: Kinderen in het Oude Testament

Vandaag de dag zijn de meeste mensen in de kerk van mening dat kinderen erg belangrijk zijn. Hierom is het zinnig om na te denken over de vraag hoe de bijbel tegen kinderen aankijkt. Dat wil ik doen in deze en de volgende overdenkingen.
In deze overdenking wil ik specifiek kijken naar de manier waarop in de tijd van het Oude Testament naar kinderen werd gekeken. Dit wil ik doen aan de hand van de volgende teksten en onderwerpen:
• “Wees vruchtbaar en wordt talrijk”
• “Kinderen zijn een geschenk van de Heer”
• Kinderloosheid werd gezien als ellendig
• Kinderen als deelnemers aan het verbond

Het offer van de arme weduwe – Een kwestie van context

Marcus 12:41-44 (NBV 2004)

“Hij ging tegenover de offerkist zitten en keek hoe de mensen er geld in wierpen. Veel rijken gooiden veel geld in de kist. Er kwam ook een arme weduwe, die er twee muntjes in gooide, ter waarde van niet meer dan een quadrans. Hij riep zijn leerlingen bij zich en zei tegen hen: ‘Ik verzeker jullie: deze arme weduwe heeft meer in de offerkist gedaan dan alle anderen die er geld in hebben gegooid; want die hebben gegeven van hun overvloed, maar zij heeft van haar armoede alles gegeven wat ze had, haar hele levensonderhoud.”

De roeping van de eerste vier discipelen – deel 1

Marcus 1:16-20 (NBV)
“Toen Jezus langs het Meer van Galilea liep, zag hij Simon en Andreas, de broer van Simon, die hun netten uitwierpen in het meer; het waren vissers. Jezus zei tegen hen: ‘Kom, volg mij! Ik zal van jullie vissers van mensen maken.’ Meteen lieten ze hun netten achter en volgden hem. Iets verderop zag hij Jakobus, de zoon van Zebedeüs, en zijn broer Johannes, die in hun boot bezig waren met het herstellen van de netten, en direct riep hij hen. Ze lieten hun vader Zebedeüs met de dagloners achter in de boot en volgden hem.”
De roeping van de eerste vier discipelen door Jezus, is een verhaal waar men in eerste instantie maar weinig betekenis aan geeft. Ondanks dat het een vreemd verhaal is, want de mannen lijken zonder enige redelijke aanleiding Jezus te volgen, waarbij zij alles (hun werk en vader) achterlaten.