Geboorte van de gemeente

{1 Petrus 2 : 4-10}

De grondlegger is Jezus Christus, de hoeksteen. Enkele jaren geleden hoorden mijn vrouw en ik, persoonlijk de stem des Heren tot ons spreken. Er was een verlangen in ons hart om Almere de stad waar wij reeds vele jaren met plezier wonen, dichter bij Jezus te brengen.

De Heilige Geest had onze harten reeds jaren daarvoor voorbereid om met dit mooie werk in Almere te beginnen. Wij namen in verootmoediging en volharding de tijd om de Here richting en wijsheid te vragen, hoe dit verlangen uit te werken. {Psalm 25:1-6}.

Vier jaar daarna mochten wij door genade een voorgangers echtpaar helpen met het opstarten van een nieuwe gemeente in Almere. Na enige tijd van bouwen en ondersteuning, sprak de Heer bij monde van profeten dat de tijd aangebroken was om verder te trekken en de staf over te dragen. Opnieuw gingen wij in gebed tot God om Hem om raad en strategie te bidden voor de gemeente; De Bron van het Levende Woord.

In Februari 2009 mochten wij ons verblijden met de geboorte van Gods huis. Met ons gezin, de lieve leiders, broeders en zusters van de Bron en de vele kerken met wie wij als kerk samen mogen werken in Almere en daarbuiten

Door onze handel en wandel in de liefde van Christus, willen wij mensen laten zien wie Jezus is. Dat doen wij door actief deel te nemen aan algemene maatschappelijke activiteiten. Wij stellen ons dienstbaar op, en zijn daar, waar onze medemens nood, of gebrek heeft.

Apostel Ivan & Joyce van Geene