Wij stellen uw contributie of steun met betrekking tot het onderrichten en het overbrengen van het Woord van God zeer op prijs.

Wilt u onze werkzaamheden financieel ondersteunen? Uw donatie/offer kunt u overmaken op:

Rabobank, rekeningnummer NL 91 RABO 0104012196

t.n.v. De Bron van het Levende Woord, Almere

Wij danken u bij voorbaat voor uw gift!

2 Korintiërs 9:7
7 Laat ieder zo veel geven als hij zelf besloten heeft, zonder tegenzin of dwang, want God heeft lief wie blijmoedig geeft.”

“De Bron van het Levende Woord” staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KvK) en is in het bezit van een geldige “Algemeen Nut Beogende Instelling”-status (ANBI). Dit houdt in dat u een periodieke donatie (gift) als aftrekpost mag opgeven bij de Belastingsdienst.