Gastspreker apostel Dunant uit Trinidad

Doneren

 

Wilt u graag een donatie doen aan De Bron van het Levende Woord? Dan kunt u uw bijdrage overmaken naar ons bankrekeningnummer. Elke bijdrage, groot of klein, is van harte welkom en wordt zeer gewaardeerd. Uw donatie zal worden gebruikt om onze kerkgemeenschap te ondersteunen en om ons werk in de gemeenschap voort te zetten.

Bankrekeningnummer

Wilt u graag een bijdrage doen aan De Bron van het Levende Woord? Dan kunt u uw donatie overmaken naar:
Rabobank bankrekeningnummer NL91RABO 010 4012 196
t.n.v. De Bron van het Levende Woord, Almere.
Uw bijdrage wordt zeer gewaardeerd en zal worden gebruikt om onze kerkgemeenschap te ondersteunen.

Kamer van Koophandel en ANBI-status

Wij zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en zijn in het bezit van een geldige “Algemeen Nut Beogende Instelling”-status (ANBI). Dit houdt in dat wij door de Belastingdienst erkend zijn als een organisatie die zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Hierdoor zijn uw giften aan De Bron van het Levende Woord aftrekbaar van de belasting. Dit betekent dat u een deel van uw gift terug kunt krijgen van de Belastingdienst.

Bekijk hier het ingevulde Standaardformulier publicatieplicht kerkgenootschappen

Ga via hier naar de ANBI informatiepagina